Rejestrowanie znaków towarowych w UP

Każdy znak towarowy, nawet niezastrzeżony w UP, objęty jest ochroną ustawową. Gwarantuje to ustawa o ochronie konkurencji i klientów, czy kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest konieczna, by podlegać podstawowej ochronie prawnej symbolu towarowego.

interes
Autor: Kārlis Dambrāns
Źródło: http://www.flickr.com
Zastrzeżenie znaku towarowego ręczy, że pozostałe podmioty nie będą miały żadnego prawa do naruszania zabezpieczanego znaku, a w razie potrzeby znacznie swobodniej nam będzie unicestwić nieprawe postępowania konkurencji.
Rejestracja znaków towarowych to złożenie w Urzędzie Patentowym odpowiedniego wniosku. W związku z tym, że symbol towarowy zgłasza się stale dla nazwanych towarów, lub usług, trzeba je również określić we wniosku. Dobór lokalizacji w spisie powinien być jednakże zaplanowany, ponieważ po złożeniu wniosku w Urzędzie nie ma już możności dopisania do niego żadnych pozycji. Powinno się w związku z tym wziąć pod uwagę nie tylko towary, które obecnie oznaczamy znakiem, ale także prawdopodobne wykorzystanie znaku w przyszłości, szczególnie jeśli zgłaszanym znakiem jest miano naszej firmy. Trzeba pamiętać, że lista towarów, bądź usług, dla których znak zgłosiliśmy ma olbrzymie znaczenie ponieważ wytycza zakres zabezpieczenia naszego symbolu.
rachunkowości
Autor: EnergieAgentur.NRW
Źródło: http://www.flickr.com

Podanie o udostępnienie prawa ochronnego jest możliwość złożyć samodzielnie, lub za pośrednictwem profesjonalnego reprezentanta, którym może być jedynie rzecznik patentowy.

Rzecznik patentowy poza fachowym przygotowaniem wniosku, w tym spisu towarów, może także stworzyć badanie zdolności rejestracyjnej znaku i ocenić szanse na jego rejestrację. Rzecznik może również pomóc wykonać procedurę rejestrowania w urzędzie.